ISO POLITIKA

UAB „Elektriniai matavimai“ veiklos strategija nukreipta į pagrindinių paslaugų įgyvendinimą ir plėtrą, įmonės veiklos valdymo tobulinimą.

UAB „ELEKTRINIAI MATAVIMAI“ INTEGRUOTA KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA
  Mūsų veiksmai, prisiimant ir įgyvendinat įsipareigojimus klientams yra grindžiami šiais įsipareigojimais: Siekiame visapusiško savo klientų pasitenkinimo teikdami aukščiausios kokybės paslaugas.Įgyvendiname teisės aktų ir sutartinių įsipareigojimų reikalavimus.Siekiame būti saugiai dirbančia, aplinką tausojančia ir racionaliai išteklius naudojančia įmone.Siekiame pažangos stiprindami savo komandos kompetenciją ir motyvaciją bei diegdami inovatyvius veiklos valdymo sprendimus. Siekiame užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už darbo kokybę savo kompetencijos sferoje.Siekiame kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skiriant tam būtinus išteklius.Siekiame taikyti pažangiausias technologijas ir technologinius įrengimus, įrengiant darbo vietas, sudarant saugią ir sveiką darbo aplinką.UAB „ELEKTRINIAI MATAVIMAI“ yra integruota vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015.  
UAB „ELEKTRINIAI MATAVIMAI“ MISIJA
  UAB „Elektriniai matavimai“ misija – teikdami saugios ir apsaugotos transporto priemonių stovėjimo aikštelės paslaugas, taip pat elektros, silpnų srovių ir gesinimo projektavimo ir montavimo paslaugas siekiame mūsų klientams sukurti saugią, patogią, racionaliais sprendimais paremtą aplinką, atitinkančią kliento poreikius.
UAB „ELEKTRINIAI MATAVIMAI“ VIZIJA
  UAB „Elektriniai matavimai“ vizija – būti geriausias pasirinkimas esamiems ir būsimiems klientams, kompleksiškai suteikiant reikalingas saugios ir apsaugotos sunkvežimių stovėjimo aikštelės paslaugas, užtikrinant ramų poilsį vairuotojams, taip pat kompleksiškai sprendžiant sudėtingiausius inžinerinius uždavinius projekto realizavimo lygiuose.